Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez IBC Investments sp. z o.o. i przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach, a także o zasadach związanych z wykorzystywaniem przez nas plików cookies.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O jakich danych osobowych mówimy?
W przypadku kontaktu telefonicznego przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas z publicznych źródeł (Internet). W przypadku gdy kontaktujemy się w związku z zawartą umową przetwarzane przez nas dane obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas od firmy, z którą jesteś związany. W przypadku zapisywania się na nasz newsletter dane osobowe, które zbieramy to Twój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak jego brak spowoduje, że nie będziemy w stanie wysłać Ci newslettera.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest spółka IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP 5252192450, wysokość kapitału zakładowego: 832.000,00 PLN.

W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?
Kontaktując się z Tobą telefonicznie chcielibyśmy nawiązać współpracę. W przypadku kontaktu w związku z zawartą umową Twoje dane przetwarzane są w celu jej wykonania. Ponadto chcielibyśmy pozostawać z Tobą w kontakcie i informować o naszych nadchodzących wydarzeniach targowych poprzez nasz newsletter. W oparciu o Twoje dane nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przedstawienia Ci oferty współpracy jest ich zmieszczenie w publicznie dostępnych źródłach, co uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z Twoją działalnością zawodową. Podstawą przetwarzania danych jest również pozyskiwanie przez nas oferty współpracy poszukiwanych usług lub w celu marketingu naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy lub w razie subskrypcji newslettera jest właśnie ta umowa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów IBC Investments sp. z o.o. w postaci prowadzenia marketingu usług oferowanych przez IBC Investments sp. z o.o.. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku zapisania się na nasz newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane udostępnimy naszym uprawnionym pracownikom i współpracownikom, a w razie takiej konieczności również naszym podwykonawcom. Twoich danych nie przekażemy do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

COOKIES

Co to jest cookies i do czego są wykorzystywane?
Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie powodują one żadnych zmian w urządzeniu, z którego korzystasz ani nie prowadzą do zmiany oprogramowania.

Jakie są rodzaje cookies?
Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje plików cookies: cookies sesyjne, cookies trwałe, cookies własne, cookies zewnętrzne.
Cookies sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies trwałe przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies własne to nasze cookies, które wykorzystujemy w celu poprawnego działania naszej strony internetowej, a w szczególności dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej przez Ciebie.
Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

Czy mogę zmienić ustawienia dotyczące cookies?
W każdej chwili możesz dokonać w przeglądarce internetowej zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Zmiana ustawień przeglądarki stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych w Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.